Fristranden og Nordstranden, Dragør. D. Bogø .Webmaster: Dines Bogø

Dragør: Generelt ... Dines Bogø ... Fristranden: Generelt ... Dines Bogø ... Nordstranden: Generelt


Nordstranden - Fristranden - Dragør
I ældre tid opfattede man ikke grænsen mellem Fristranden og Nordstranden, som noget meget præcist. Men grænsen ligger nok omkring Nordre Tangvej.

Den røde streg er kommunegrænse indtil 1. april 1974. I dag fortsat kirkelig sognegrænse.

Allerede i 1919 oprettet Store Magleby kommune et sommerhusområde på Rybakkevej og der kom enkelte sommerhuse på Skansevej.

Men ellers er det bebyggelsen på Nordstrands Allé og Nordre Stranvej i Dragør kommune, der opfattes som "Nordstranden".

Nordstranden - Fristranden - Dragør
Landliggerfamilien Erik Johansen fra Sundby boede flere somre i Dragør. Erik Johansen tog mere end 17.000 fotos fra hverdagen og de mange ferier i ind- og udland. Her er familien den 9. august 1935 i Grushullerne nord for Dragør gl. by. Foto er taget mod øst og i dag er der opført mange nye villaer i området. (Foto er digitalt farvelagt)

Nordstranden - Fristranden - Dragør
Samme område, som Google ser det omkring 2016. De mange villaer man ser på øverste foto ligger på Øresunds Allé. Man ikke se dem i dag på grund af nybyggeri på Stationsvej.